TJÄNSTER

Laboratorietjänster

I Aachen, beläget vid gränskrysset Tyskland, Belgien och Holland och nära till många av Europas industricentra, ligger MEAB-gruppens laboterielokaler. De ingår i MEAB Chemie Technik GmbH och är ett välutrustat kemiskt laboratorium med tillhörande kompletta hydrometallurgiska försöksanläggningar. Vår ambition är att komplettera våra kunders forsknings- och utvecklingsresurser avseende hydrometallurgisk processteknik när traditionella metoder inte är användbara därför att de ger för höga miljöstörande halter.
(MEAB R&D)


Ingenjörstjänster

1. Processutvärdering

När de tekniska förutsättningarna för processen har bekräftats genom en kemisk utvärdering på laboratoriet är nästa steg att undersöka de ekonomiska förutsättningarna. Denna information är nödvändig för att bedöma processens kvalifikationer och skall sedan ligga till grund för beslutet om byggande av en anläggning.
Utvärderingen börjar med att defienera villkoren för processen och dess kapacitet. Därefter framställes ett flödesschema (P&ID) med tillhörade komponentlista där den huvudsakliga delen av utrustningen specifieras. Invensteringskostnaden beräknas tillsammans med kostnaden för hjälp utrustning. Slutligen lägger man till driftskostnader och drar ifrån produktintäkter för att erhålla ett produktionsresultat (ROA).
(MEAB Eng Serv)

2. Grundläggande Ingenjörsarbete

MEAB-gruppen har kapacitet att framställa ett detaljerat ingenjörunderlag för konstruktion och tillverkning av nödvändig hydrometallurgisk specialutrustning och för byggandet av en anläggning. Omfattningen av ett sådant åtagande inkluderar även nödvändiga kravspecifikationer för upphandling av standardutrustning.
(MEAB Basic Eng)

MEAB, Datavägen 51, 436 32 Askim, Sweden | +46 31 685414 | contact@meab-mx.se
Keywords: Equipment,Electrowinning,Hydrometallurgy,Leaching,Liquid-Liquid, Extraction,Solvent,Metal,Recovery,Centrifuge,Extractor,Mixer-Settler, EW-cell,AKUFVE,CENTREK,MSU,Countercurren,Coextraction,Reextraction, Scrubbing,Scrub,Stripping,Mixer,Impeller,Stirrer,Mixing,Mixture, Settling,Gravity,separation,Picket,Fence,Jack-leg,Weir, Aqueous,phase,Continuous,Diluent,Dispersed,Entrainment, Extractant,Interphase,Boundary,Liquor,Outflow,Organic,Raffinate, Solubility,Solute,Solution,Inflow,Solvent,Third,phase-formation, Crud,Loading,Surface,Mass,Transfer,Degradation,Distribution, Coefficient,Constant,Partition,Factor,Ratio, Niclas,Jonas,Hans,Reinhardt,MEAB,Metallextraktion,Sweden,MX-Processer