KNOW HOW

Hydrometallurgi – vårt speciella kunskapsområde

Den första delen i ordet hydrometallurgi betyder vatten, den andra delen vetenskapen om metaller. Fritt översatt kan man tolka ordet som ”vetenskapen om metallernas beteende i vattenlösningar”.
Vid återvinning av metaller ur metallhaltigt avfall används allmänt hydrometallurgiska metoder. Det innebär en behandling i tre processteg:

Vätskeextraktion – vår specialitet

Vätskeextraktion är en selektiv separationsmetod för att isolera och koncentrera en värdefull substans ur en vattenlösning med hjälp av en organisk extraktionslösning. Metoden har blivit helt accepterad för framställning av bl.a. koppar. Man beräknar att mer än hälften av världens kopparproduktion framställas genom vätskeextraktion och enligt följande:Den oxidiska koppparmalmen krossas och koppar lakas ut med hjälp av svavelsyra. Den resulterande laklösning kommer att innehåller 2-5 g/l koppar, men också andra förorenande metaller. Nästa steg blir därför att extrahera kopparen ur laklösningen selektivt till en fotogenlösning, som innehåller ett kopparselektivt reagens. Kopparen, som överförts till den organiska lösningen, återextraheras (strippas) därefter till en ny vattenlösning på ett sådant sätt att kopparkoncentration i den ”nya” vattenlösningen blir 30-35 g/l. Slutligen utvinnes ren koppar ur striplösningen genom elektrolys.

References (Info Ref 2018)

Major Subjects Studied (Info Sub 2018)


MEAB, Datavägen 51, 436 32 Askim, Sweden | +46 31 685414 | contact@meab-mx.se
Keywords: Equipment,Electrowinning,Hydrometallurgy,Leaching,Liquid-Liquid, Extraction,Solvent,Metal,Recovery,Centrifuge,Extractor,Mixer-Settler, EW-cell,AKUFVE,CENTREK,MSU,Countercurren,Coextraction,Reextraction, Scrubbing,Scrub,Stripping,Mixer,Impeller,Stirrer,Mixing,Mixture, Settling,Gravity,separation,Picket,Fence,Jack-leg,Weir, Aqueous,phase,Continuous,Diluent,Dispersed,Entrainment, Extractant,Interphase,Boundary,Liquor,Outflow,Organic,Raffinate, Solubility,Solute,Solution,Inflow,Solvent,Third,phase-formation, Crud,Loading,Surface,Mass,Transfer,Degradation,Distribution, Coefficient,Constant,Partition,Factor,Ratio, Niclas,Jonas,Hans,Reinhardt,MEAB,Metallextraktion,Sweden,MX-Processer